#

„Never judge a book by its movie“ –J. W. Eagan

Също става, ако замените book с game.


Моля използвайте кирилица!