Valve са пуснали Half-Life на символичната цена от $1. Go go go!

А разни шегаджии са пратили лост (crowbar) на някой си Gordon Freeman, който работи по Големия адронов ускорител в CERN. Ей така, за всеки случай.


Моля използвайте кирилица!