Сбогом

***

Сбогом, обич моя!
Някой ден отново ще вървим по пътеките на света заедно… завинаги…
Нали?

***