loshia

blogs the world

Journey to the Center of the Earth

Съвсем спокойно можете да пропуснете Journey to the Center of the Earth. Като изключим няколкото добри CGI ефекта, друго интересно не видях. Добре де, освен главната героиня. Която говореше английски прекалено добре като за исландка.

Оценка: 510. Нямам какво да добавя повече.