loshia

blogs the world

Klass

Joosep: Get it, man… Nobody in our class protects Joosep.

Klass е естонски филм, който показва колко жестоки могат да бъдат учениците помежду си в едно нормално училище. И не, филмът е всичко друго, но не е скучен. В него няма нито една излишна минута, героите са ужасно достоверни, а развръзката, макар и малко предвидима, се стоварва като стотонен валяк върху прегрешилите.

Оценка: 910. Още един задължителен филм.