loshia

blogs the world

„Зъл умисъл“ или „зла умисъл“?

Кое от двете е вярното? Ако прибегнем до метода на Гугъл, се получава следния резултат:

Зъл умисъл” се среща 577 пъти.

Зла умисъл” се среща 5300 пъти.

Аз винаги съм си мислил, че “зла умисъл” е по-правилното, но други мои познати твърдят обратното. А може пък и двете да са верни. Коя ли е последната инстанция по въпроса?