loshia

blogs the world

Масово редактиране на датата в EXIF

Понеже съм разсеян като за двама, при последното обикаляне с фотоапарата из Странджа и черноморието забравих, че не съм конфигурирал правилно датата и всички снимки са ни повече, ни по-малко с 51 минути по-напред от точното време. Защо е проблем ли? Ами защото снимах и с телефона и сега като подредя снимките по дата (по EXIF) в Пикасата и те са разбъркани.

Това често ми се случва, но този път реших да видя какво може да се направи по въпроса. След кратко търсене попаднах на следната жестока програма - jhead и оправих проблема с един-единствен ред (и 15 минути чакане, все пак имах 1000+ файла):

$ jhead -ta-0:51 *.jpg

Това върна датата на всички файлове с точно 51 минути назад. Уф, отивам да настроя датата на фотоапарата.

[източник{.broken_link}]