loshia

blogs the world

Психологически тест

Това е психологически тест, история на едно момиче.

По време на погребението на майка си, момичето видяло мъж, когото не познавало. Мъжът й се харесал много, тъй като напълно отговарял на представите и за идеалния мъж… Тя се влюбила в него от пръв поглед.

След няколко дни момичето убило сестра си.

ВЪПРОС: Какви са мотивите на момичето?

ВНИМАНИЕ: Не преминавайте направо на отговора по-надолу, докато не помислите върху въпроса!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОТГОВОР: Тя е убила сестра си, защото се е надявала да види същият този мъж на погребението на сестра си.

Този тест е изобретил известен американски психолог, който проверявал сходството в мисленето на хората с мисленето на убийците. Много арестувани серийни убийци са взели участие в този тест и са отговорили правилно.

Ако сте отговорили неправилно - това е добре.

Ако сте отговорили правилно на този въпрос - вие сте психопат.

Текстът е взет назаем от тук.