loshia

blogs the world

Bit Hacks

Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от abcdefgh da stane hgfedcba. Ето как:

`Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от abcdefgh da stane hgfedcba. Ето как:

`

А ако на разположение имаме 64 битови регистри:

``Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от abcdefgh da stane hgfedcba. Ето как:

`Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от abcdefgh da stane hgfedcba. Ето как:

`

А ако на разположение имаме 64 битови регистри:

``

Как да преброим с колко нули свършва едно целичислено число?

  
`Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от _abcdefgh_ da stane _hgfedcba_. Ето как:
  
` 

А ако на разположение имаме 64 битови регистри:
  
``Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от _abcdefgh_ da stane _hgfedcba_. Ето как:
  
`Как може с един ред да се обърнат битовете в един байт, т.е. от _abcdefgh_ da stane _hgfedcba_. Ето как:
  
` 

А ако на разположение имаме 64 битови регистри:
  
`` 

Как да преброим с колко нули свършва едно целичислено число?
  

Тези, и още много подобни хитрини, има на тази страница.