loshia

blogs the world

Още един опит

Поредната HDR проба. Често минавам оттук на път за работата и никога не бях се заглеждал. Досега.