loshia

blogs the world

Инсталиране на Ubuntu Linux без CD/Floppy

Имам един старичък, но компактен и сравнително добър лаптоп Dell Latitude C400, който е без CD, без флопи и без възможност за boot-ване от USB. Задачата е да се инсталира Ubuntu.

За целта е необходим втори компютър, който да работи под Windows и да е вързан в обща локална мрежа с лаптопа. Необходимо, но не задължително условие е, лаптопът да има вече инсталирана някаква операционна система (Windows или Linux). Процедурата е тествана с инсталиран вече Windows XP на NTFS дял, а версията на Ubuntu, която ще пробваме да инсталираме, е 7.04 (Feisty Fawn). Предполагам, че ще се получи и с някоя по-нова версия.

Първоначална конфигурация на лаптопа

Лаптопът се стартира нормално. Сваля се алтернативната версия на инсталационното CD на Ubuntu, а не стандартната. ISO файлът се копира някъде на диска, например в c:\install. Премахват се всички други Ubuntu ISO инсталационни файлове от лаптопа, ако има такива. Трябва да остане само и единствено алтернативния инсталационен ISO файл за Ubuntu 7.04.

Използва се Partition Magic или друга подобна програма и се намалява размера на първия дял на диска така, че да останат поне 3-4 гигабайта свободни за други дялове.

Прави се нов дял с големина 10 мегабайта в ext2 формат. Там, в директория boot, се копират файловете vmlinuz{.broken_link} и initrd.gz{.broken_link}. Ако се слага по-нова версия на Ubuntu, тогава се вземат съответните файлове от тук.

За да копираме файловете се използва вградения File Browser на Partition Magic или някоя друга програма за достъп до ext2 дялове от Windows като Ext2 IFS.

Много е важно новосъздадения дял да е втори подред! Ако е необходимо, другите дялове на диска се пренареждат.

Конфигурация на втория компютър

На втория компютър се слага TFTP сървър, както съм описал тук. Преди да се стартира обаче, в директорията на сървъра се добавя файла grub.imz{.broken_link} и се променя последния ред на pxelinux.cfg/default конфигурационния файл да бъде append initrd=grub.imz.

TFTP сървъра се стартира.

Инсталация на лаптопа

Лаптопът се стартира, натиска се F12 за да се покаже boot менюто и се избира Onboard NIC. Ако всичко е правилно конфигурирано, трябва да се зареди GRUB имиджа от втория компютър чрез TFTP сървъра, който от своя страна да зареди инсталационната програма на Ubuntu от /boot директорията на втория дял на диска.

Веднъж стартирана, инсталацията на Ubuntu сама ще си намери ISO файла, дори и да се намира на NTFS или FAT32 диск. Оттам нататък - следвайте инструкциите и честито на печелившите.

Информация как се инсталира по-стара версия на Ubuntu има тук.