loshia

blogs the world

Гарванът

Оnce upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

”‘Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door-

Only this, and nothing more.”

Така започва “Гарванът” на Едгар Алън По. Аз съм негов почитател от ранна възраст. С трепет четях “Маската на Червената смърт” или “Черната котка”, което беше първият по-ужасяващ материал, с който се сблъсках като малък. Няколко дена след това сънувах черни котки.

Наскоро реших да проверя как звучи По на английски език. Оказа се, че поне горното стихотворение, е доста трудно за четене в оригинал. Започнах да чета, спрях, почесах се по главата, извадих речник, отбелязах се десетина думи, които не знаех и продължих да чета. Като свърших цялото стихотворение пак се почесах по главата и го прочетох още два пъти докато разбера какво иска да каже автора. И пак не съм сигурен за някои от използваните изрази, честно казано.

Друго ми направи впечатление - как това, което си спомням едно време преведено на български, и оригиналът, доста се различават. Идеята е същата, но изразите, голяма част от нюансите, атмосферата дори, са доста различни.

Ето поемата в оригинал, а ето и преведена на български в няколко варианта. Изводът, както много добре знаем, е да се чете в оригинал. Ако оригиналът е на английски - добре, ама ако е на корейски? Поне за Едгар Алън По може да се пробва. И дано останалите му произведения са по-четливи на английски.