loshia

blogs the world

Песимистът мисли че чашата е наполовина празна, оптимистът мисли че е наполовина пълна, а програмистът мисли, че чашата е два пъти по-голяма отколкото трябва…