Две приятни безплатни флаш игрички. Първата е Tumbledrop и се минава за десетина минути. Идеята е да се смъкне звездата долу на земята без да пада във водата. Не е толкова просто, колкото звучи, но не е и много сложно. Във всеки случай си е доста зарибяващо.

Втората, Karoshi:Suicide Salaryman, е нещо като платформър, само че с обратната на обичайната цел. Вместо да се оцелее, идеята тук е да направиш така, че малкото човече да умре. Сравнително интересна, макар и с леко неудобно управление.


Моля използвайте кирилица!